+90 (386) 606 09 18 info@ozelyasamkirsehir.com

Güldiken Mah. Şehit Bektaş Bilir Cad. No: 9 Merkez/Kırşehir

ÖZEL YAŞAM KIRŞEHİR
BAKIM MERKEZİ

Kabul Şartları

Bakım Ücretinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tarafından Ödenmesi İçin Koşullar

1. Kamu hastanesinden alınan Engelli Sağlık Kurul Raporunda Ağır Engelli: EVET olmalı.

2. Engellinin bulunduğu ikamette kişi başına düşen gelir; net asgari ücretin 2/3’ünden az olmalı.

İzlenecek Yol

1. Adım: Vasilik

Engelli sağlık kurul raporunda zihinsel-ruhsal tanımlama var ise engellinin ikametinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine hukuki ehliyeti

olan bir T.C vatandaşı (mümkünse yakını) vasi ataması için dava açarak dava açtığını tanımlayan Tevzi Formu almalı.

(Engellinin fiziksel bir rahatsızlığı var ise vasi atamasına ihtiyaç duyulmamakta olup engelli birey başvurusunu kendisi yapacaktır.)

2. Adım: Müracaat:

İkameti Kırşehir il sınırlarında olan engelli için vasi adayı/kendisi Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edecektir. İkametin Kırşehir dışında bir ilde olması durumunda müracaatın o ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

Müracaat için gerekli evraklar:

  • Sağlık Kurul Raporu (aslı) Müracaat için gerekli evraklar
  • Vasilik Kararı aslı ya da tevzi formu aslı
  • Engellinin nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkamet gösterir nüfus kayıt örneği

Dilekçede talep edilen bakım merkezinin adı belirtilmelidir. Açık adres (varsa vasinin ve engellinin) ve telefon numaraları yazılmalıdır.